Temavandringar i Kristianstad och Åhus

 

TEMAVANDRINGAR

Vandringar erbjuds på svenska, danska och engelska.

 

Jubileumsvandring – Kristianstad 400 år – Vi går igenom de främsta spåren i stadsbilden av Kristianstads fyra sekler och rör oss från norr till söder via torg och bakgator och innergårdar. Ruten i detalj går via Trefaldighetskyrkan - Stora Torg - Museet - Nya Boulevarden - Gauffinska Gården - Östra Storgatan - Lilla Torg - Cardellska Gården - Västa Vallgatan - Hotell Christian IV.

Östermalmsvandring

Historisk stadsvandring genom stadsdelen Östermalm. Vi passerar och tar en närmare titt på Fängelset, kvarteren Hunden och Katten, Tempelriddarorden, Stadsbiblioteket, gamla Tekniska skolan (KomVux), Lavessonska villan och Vasastan.

Kristianstad från ovan - via taket på Galleria Boulevard och sedan vidare till Filmmuseets (OBS, flera trappor ingen hiss) terass där vi lär oss Kristianstads väderstreck och främsta landmärken i omlandet samt via andra höga punkter i innerstaden. 

Åhus och havet – en vandring längs med Hamnpromenaden och Skeppsbron där Åhus maritima historia lyfts fram. Fokus på fiske, sprit, tobak och ål!

Spår av det förflutna – lär dig se spåren av det förflutna i Kristianstad. Än finns det flera spår av tiden som fästningsstad eller från stadsbranden 1847 eller från tidigare svunnen verksamhet. I en vacker husfasad kan det finnas flera hemliga symboler och tecken att läsa!

Det danska Christianstad för danskar - Kristianstad var danskt i 44+2 år – flera spår finns kvar än idag, guidning på danska (och skånska). Möjlighet till paket finns med Nostalgia Coffeehouse på Östra Storgatan (se www.nostalgiacoffeehouse.se).

Kristianstadt för tyskar – guidning med svensk guide och tysk tolk om stadens historia i allmänt.

Kristianstads historia på 30 minuter – En snabb promenad genom Kristianstads 400-åriga historia från Stora Torg till Lilla Torg via bland annat innergårdar mm + lär dig romerska siffror.

Kristianstads innergårdar – inte längre stängda! En vandring till och igenom en del av Kristianstads mest vackra och bortglömda gårdar. Vi tittar t ex närmare på innergårdar längs med Östra och Västa Storgatan.

 

Det militära Kristianstad – en gedigen vandring från Norra Kasern till Södra Kasern via Stora Torg och Västra Vallgatan. Lär dig allt om Kristianstads militära historia 1614-2000 + lär dig räkna romerska siffror!

Kommande

Östermalm- en vandring genom Kristianstads mest intellektuella och kulturella stadsdel. Vi rör oss förbi Fängelset, Stadsbiblioteket, gamla Tekniska skolan, Kvarteren Hunden, Katten och Uttern mm.

Adelns Kristianstad – en vandring mellan paradvåningar och järnbalkonger (tillsammans med min fru Helena Rosengren som är utbildad bebyggelseantikvarie och konstvetare, Göteborgs och Lunds universitet). Möt människorna som bodde i den skånska adelns palats, dvs Christianstad kring det förförra sekelskiftet.

Kyrkogårdsvandringar - Kyrkogårdsvandringar har blivit populär turistattraktion i vissa delar av landet, framförallt i städer som kan presentera ett antal mer eller mindre kända avlidna personer (Lund, Stockholm, Uppsala). Även om inte Kristianstad kan stoltsera med de allra mest kända avlidna svenskarna så spelar det kanske inte så stor roll eftersom de personer som trots ligger begravda här speglar hur staden en gång såg ut. Kanske i synnerhet för drygt hundra år sedan då de sociala klasskillnaderna var stora. Intresset för svunna tiders titlar har ökat på senare tid i samband med det allmänt ökade historieintresset. 2001 vann till exempel Hans Hammarskiöld, Anita Theorell och Per Wästberg Augustpriset för bästa fackbok med verket Minnets stigar – en resa bland svenska kyrkogårdar.