Vem är jag?

Min historiska bakgrund är den att jag har arbetat som intendent under 12 år. Först på Regionmuseet i Kristianstad, Forum för Levande Historia i Stockholm och sedan på Marinmuseum i Karlskrona. Numera jobbar jag på Kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstad. Fil.mag i historia från Lunds universitet i grunden, har därtill läst militärhistoria på Kristianstad Högskola.

Redaktör för Facebook-sidan "Historiska anekdoter från när och fjärran". Se www.facebook.com/historiskaanekdoter

Van talare och guide sedan flera år tillbaka, har bland annat gått retorikutbildning på Retorikhuset i Stockholm.

Bosatt i Kristianstad, uppväxt i Åhus.

Övriga medarbetare

Helena Rosengren, utbildad byggnadsantikvarie och konstvetare, Göteborgs universitet.

Tom Ritter, fd marinsoldat i Bundesmarine, tysk medborgare bosatt i Kristianstad sedan 10 år tillbaka.

Dela den här sidan